Polskie pustkowia Wiki
Edit Page

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 4: Line 4:
 
|zajęcie = <li> Przywódca [[Kościelec|Kościelca]]
 
|zajęcie = <li> Przywódca [[Kościelec|Kościelca]]
 
<li> Kapłan
 
<li> Kapłan
|przynależność =Kościół w Kościelcu
+
|przynależność =
|RPG =Neutralny zły
+
|RPG =
|pierwszepojawieniew =[[Trzynastka]]
+
|pierwszepojawieniew =
 
|pojawiasięw =
 
|pojawiasięw =
 
|wspomnianyw =
 
|wspomnianyw =
|status =żyje
+
|status =
 
|umieraw =
 
|umieraw =
|twórca =[[Veron]]
+
|twórca =
|rozwijali =}}
+
|rozwijali =
  +
}}
   
 
'''Brat Sergiusz''' jest kapłanem oraz liderem [[Kościelec|Kościelca]]. Prowadzi msze w lokalnej świątyni. Wykorzystuje swoją pozycję do zaspokajania swoich pedofilskich potrzeb. Współpracuje z [[Kibole|Kibolami]], którym przekazuje ludzi, którzy trafili do Kościelca z Pustkowii.
 
'''Brat Sergiusz''' jest kapłanem oraz liderem [[Kościelec|Kościelca]]. Prowadzi msze w lokalnej świątyni. Wykorzystuje swoją pozycję do zaspokajania swoich pedofilskich potrzeb. Współpracuje z [[Kibole|Kibolami]], którym przekazuje ludzi, którzy trafili do Kościelca z Pustkowii.

Please note that all contributions to the Polskie pustkowia Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: