Polskie pustkowia Wiki
Advertisement

Ateizm

Ateizm to w najszerszym znaczeniu jest to brak wiary w istnienie boga, bóstw i sił nadprzyrodzonych, jako sprzecznych z rozumem i nienaukowych, oraz negujący potrzebę religii.

Kategoria zawiera postacie niewyznające żadnej religii.

All items (12)

Advertisement