Advertisement
90px-Atom of Atheism-Zanaq.svg-1-.png
Ateizm

Ateizm to w najszerszym znaczeniu jest to brak wiary w istnienie boga, bóstw i sił nadprzyrodzonych, jako sprzecznych z rozumem i nienaukowych, oraz negujący potrzebę religii.

Kategoria zawiera postacie niewyznające żadnej religii.

All items (12)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.