FANDOM


Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ta kategoria zawiera zmutowane ich formy.

All items (4)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.