Polskie pustkowia Wiki
Edit Page

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 9: Line 9:
 
*''„Wielka Wojna była tym, co przyniosło koniec, ale też nowy początek. Początkiem końca był jej początek i nowym początkiem był jej koniec. Sprzeczne cele były przyczyną, bo cóż innego? I nieważne, kto pierwszy czy ostatni zrzucił bomby. Wszyscy byliśmy tak samo winni. Rozdarcie było przyczyną. I rozdarcie było skutkiem. Poznawszy tę prawdę, mogę prawdziwie poznać siebie samego. Ta święta księga pozwoli na podtrzymanie wspólnego celu, jakim jest jedność wszystkich ludzi i to jest jej przeznaczenie. To jest Rok Zero, początek nowej ery. Ery, w której wszyscy ludzie będą żyć w jedności. Nie trzydzieści trzy triskaidekady, ani nie nawet trzydzieści trzy miriady miriad triskaidekad. Boże, pozwól nam żyć wieczność w jedności. Boże, nie pozwól, by wojna znów zniszczyła dziedzictwo naszej rasy. Boże, wybacz nam nasze błędy. Boże, zasiej świadomość w umysłach swoich dzieci, by wszystkie dążyły do tego samego celu – jedności. Boże, błogosław nas wszystkich. Nie pozwól spłonąć nam w ogniu tysiąca słońc. Amen.”''
 
*''„Wielka Wojna była tym, co przyniosło koniec, ale też nowy początek. Początkiem końca był jej początek i nowym początkiem był jej koniec. Sprzeczne cele były przyczyną, bo cóż innego? I nieważne, kto pierwszy czy ostatni zrzucił bomby. Wszyscy byliśmy tak samo winni. Rozdarcie było przyczyną. I rozdarcie było skutkiem. Poznawszy tę prawdę, mogę prawdziwie poznać siebie samego. Ta święta księga pozwoli na podtrzymanie wspólnego celu, jakim jest jedność wszystkich ludzi i to jest jej przeznaczenie. To jest Rok Zero, początek nowej ery. Ery, w której wszyscy ludzie będą żyć w jedności. Nie trzydzieści trzy triskaidekady, ani nie nawet trzydzieści trzy miriady miriad triskaidekad. Boże, pozwól nam żyć wieczność w jedności. Boże, nie pozwól, by wojna znów zniszczyła dziedzictwo naszej rasy. Boże, wybacz nam nasze błędy. Boże, zasiej świadomość w umysłach swoich dzieci, by wszystkie dążyły do tego samego celu – jedności. Boże, błogosław nas wszystkich. Nie pozwól spłonąć nam w ogniu tysiąca słońc. Amen.”''
 
Ostatnia modlitwa w Księdze wyraża żal każdego człowieka za bycie współwinnym wojny i wolę pokoju na świecie wolnego od konfliktów religijnych i rasowych. Linijka o spłonięciu w ogniu tysiąca słońc jest cytatem z piosenki Linkin Park [http://lpzion.org/teksty/250/the+catalyst The Catalyst]. Jest też nawiązanie do albumu Nine Inch Nails ''Year Zero''. Powołując się na słowa [[Asila|Asili]], są to ostatnie słowa Księgi.
 
Ostatnia modlitwa w Księdze wyraża żal każdego człowieka za bycie współwinnym wojny i wolę pokoju na świecie wolnego od konfliktów religijnych i rasowych. Linijka o spłonięciu w ogniu tysiąca słońc jest cytatem z piosenki Linkin Park [http://lpzion.org/teksty/250/the+catalyst The Catalyst]. Jest też nawiązanie do albumu Nine Inch Nails ''Year Zero''. Powołując się na słowa [[Asila|Asili]], są to ostatnie słowa Księgi.
*[[Zero]] wspomina, że w Księdze jest recepta na idealne państwo. ''Nie powinno być żadnych podziałów na<br />partie polityczne i rządy powinien sprawować jeden jednolity rząd o centralnych poglądach.''
 
 
[[Category:Upadli]]
 
[[Category:Upadli]]

Please note that all contributions to the Polskie pustkowia Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Cancel Editing help (opens in new window)