Advertisement
Mariusz Sobkowiak
Imię: Mariusz
Nazwisko: Sobkowiak
Napisał: Hipoteza Medei

Mariusz Sobkowiak to jeden z autorów, którego opowiadanie wchodzi w skład Projektu 13.

Jest również Wiceprezesem Stowarzyszenia na rzecz Innowacji Społecznych "NOVUM"

Autor prac: "Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym w pracy socjalnej" i "Przemoc instytucjonalna w JOPS".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.