FANDOM


Mroźne Pustkowia, to określenie terenów północnej Polski. Nazwę zawdzięcza stałemu zlodowaceniu, które sięga aż do Grudziądza, a okresowo przenosi się nawet w pobliże Torunia, który jako osada jest jednak wliczany do Polskich Pustkowi. Zdarzają się rajdy Nazistów w tej okolicy, zwykle w poszukiwaniu porzuconej w opuszczonych bazach broni.

FaunaEdit

Na tych terenach występuje niewiele stworzeń:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.