Advertisement

Polskie Pustkowia to zbiorcze określenie ziem polskich, po 2044 roku, kiedy doszło do Wojny. Terminem tym określa się zarówno cały teren przedwojennej Polski tj.

jak i obszar centralnej Polski.

Postapowa mapa polski (BeF) small.jpg
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.