Polskie pustkowia Wiki
Advertisement

Infoboxy i ich użytkowanie. Infoboxy służą do podawania konkretnych informacji na początku artykułu.

Podstawowe informacje

 • Artykuł zaczynamy od infoboxu, jeśli chcemy taki wstawić. Znaleźć można je pod tym linkiem: Category:Infoboxy.
 • Aby stworzyć wypunktowaną listę, używamy znaczników <li> do tworzenia punktu i <ul> do tworzenia podpunktu. Znacznik <ul> trzeba zakończyć </ul>. Jeśli lista ma co najmniej dwa poziomy, znacznik <ul> musi znaleźć się też na początku listy.
 • Jeśli w danym polu infoboxu znajduje się więcej niż jedna dana, zawsze je wypunktowujemy.

Wypełnianie infoboxów

Pomimo tego, że skopiowanie i wypełnienie szablonu nie jest trudne, chciałbym aby edytorzy zastosowali się do kilku zasad:

 • Wpisuj krótkie informacje, jak najbardziej treściwe. Rozwiniesz je potem w artykule.
 • Jeśli jest pole, którego nie potrafisz wypełnić, pozostaw je puste, a nie zostanie wyświetlone.

Album muzyczny

 • W polu okładka.jpg wklejamy link do pliku okładki w rozmiarze, który zaznaczamy w pliku w ten sposób: [[File:okładka.jpg|rozmiar w px]].
 • W polach poprzedni i następny, jeśli jedno z nich ma być puste, wpisujemy tam "-".

Autor i Autorka

 • Infoboxy stosujemy zgodnie z płcią autora.

Bitwa

 • Jeśli w stronach konfliktu, dowódcach i bohaterach oraz siłach, mamy więcej niż jedną daną, musimy je wypunktować, ale tutaj wyjątkowo należy od razu użyć znacznika <ul>, niezależnie od tego, czy mamy jeden czy wiele poziomów. Jest to spowodowane błędną lokalizacją pierwszego poziomu listy w infoboxie podzielonym na pół. Musimy również pisać wszystko w jednej linii, nie używając klawisza enter, inaczej wszystko się posypie. Przykładowe wypełnienie: <ul><li>Egipt <li>Izrael <li>[[Liga Arabska]]</ul> da
 • Egipt
 • Izrael
 • Liga Arabska

Flora

 • W polu populacji wpisujemy potwierdzoną przybliżoną wartość.
 • W polu zagrożenie, wpisujemy wartość od 0 do 5, poniżej znajduje się objaśnienie tych wartości (by Wrathu):
0 - niegroźne
1 - mogą zranić
2 - mogą poważnie zranić
3 - mogą zabić nieostrożnego podróżnika
4 - mogą zabić dobrze wyposażonego podróżnika
5 - mogą z łatwością zabić dobrze wyposażonego podróżnika
 • W polu nastawienie, wpisujemy domyślne nastawienie względem istot humanoidalnych. Nie piszemy, że po zaatakowaniu staje się agresywne, bo to chyba logiczne.
 • Dawny infobox mutanta został scalony z tym.

Flora

 • W polach dotyczących wymiarów, możemy wpisać wymiary konkretnych części rośliny/drzewa.

Frakcja

 • Pola dotyczące dat są chyba dość jasne.
 • Pierwsze pojawienie to najstarsze źródło pisane, mówiące coś o danej frakcji.
 • W polu przywódca wpisujemy aktualnego przywódcę, nawet jeśli jest identyczny z pierwszym.
 • Poprzez obszar rozumiemy obszar działania frakcji, bądź jej władzy, zależnie od jej typu.
 • Jeśli frakcja została zniszczona, ostatnich przeciwników wpisujemy do pola dawni wrogowie.
 • Pola dawni wrogowie i dawni sojusznicy wypełniamy w ten sposób, że najwyżej są najświeżsi wrogowie bądź sojusznicy.

Konflikt

 • Jeśli w stronach konfliktu, dowódcach i bohaterach, mamy więcej niż jedną daną, musimy je wypunktować, ale tutaj wyjątkowo należy od razu użyć znacznika <ul>, niezależnie od tego, czy mamy jeden czy wiele poziomów. Jest to spowodowane błędną lokalizacją pierwszego poziomu listy w infoboxie podzielonym na pół. Musimy również pisać wszystko w jednej linii, nie używając klawisza enter, inaczej wszystko się posypie. Przykładowe wypełnienie: <ul><li>Egipt <li>Izrael <li>[[Liga Arabska]]</ul> da
 • Egipt
 • Izrael
 • Liga Arabska

Miasto i osada

 • Pola zarządca dotyczy aktualnego zarządcy.
 • W polu dawna przynależność wpisujemy chronologicznie (najnowsze na górze) wszystkie organizacje, do których należało miasto/osada a już nie należy.
 • W polu słynni dawni zarządcy wpisujemy tylko najsłynniejszych zarządców, którzy zasłużyli na swój własny artykuł.

Opowiadanie

 • W polach poprzednieuniwersum i nastepneuniwersum wpisujemy opowiadanie, które odpowiednio, poprzedza lub następuje po danym opowiadaniu, w chronologii uniwersum. Jeśli nie ma tam nic, wpisujemy "-".

Opowiadanie przewodnie

Postać

 • W polu RPG wpisujemy charakter RPG, przykładowa klasyfikacja tutaj.
 • Pole pierwszego pojawienia mówi o najwcześniejszym źródle, w którym występuje dana postać.
 • Pole pojawia się w mówi o źródłach, w których postać pojawia się osobiście.
 • Pole wspomniany w mówi o źródłach, gdzie mamy tylko wspomnienie postaci.
 • Pole status ma trzy opcje:
  • żyje
  • nieznany
  • nie żyje
 • W tym ostatnim przypadku wpisujemy w polu umiera w źródło, w którym bohater umiera.
 • Pole rozwijali dotyczy autorów, którzy opisywali danego bohatera po jego stworzeniu przez twórcę, którego nigdy nie umieszczamy w tym polu.

Rasa

 • Pole główne skupiska mówi o osadach bądź miastach, gdzie dana rasa stanowi większość populacji.
 • Pola dotyczące nastawienia mówią o innych rasach bądź frakcjach.

Utwór muzyczny

 • W polu okładka.jpg wklejamy link do pliku okładki w rozmiarze, który zaznaczamy w pliku w ten sposób: [[File:okładka.jpg|rozmiar w px]].
 • W polach poprzedni i następny, jeśli jedno z nich ma być puste, wpisujemy tam "-".

Zobacz też