FANDOM


Stigmata Mortis
Rys historyczny
Pojawiła się po raz pierwszy w: Z annałów Stygmatów: Galeria
Informacje ogólne
Typ frakcji: Militarna
Aktualne relacje z innymi frakcjami
W stanie wojny z: Telepatami
Historyczne relacje z innymi frakcjami

Stigmata Mortis, Znamiona Śmierci, Stygmaci, to niemal legendarna frakcja, ścigająca Telepatów. Nie są znane motywy ich zachowań, siedziba czy organizacja, jednak efekty ich działań są czasem spotykane w postaci uwięzionych w niedostępnych miejscach Telepatów. Podróżują w pięcioosobowych drużynach, chwytają telepatów i ograniczają ich moce mentalne, używając do tego celu metalowych obręczy. Uzbrojeni w broń najnowszej generacji, są w stanie stawić czoła najpotężniejszym psionikom.

Znane drużynyEdit

Schwytani telepaci: jeden w Toruniu, jeden pod Radomiem, najprawdopodobniej jeszcze ośmiu innych.

Schwytani telepaci: nieznani.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.