Polskie pustkowia Wiki
Advertisement
Tartalli
Rys historyczny
Tytuł przywódcy Don
Data powstania: Kwiecień 2073
Data rozwiązania: Luty-marzec 2075
Uformowane na podstawie: Gang Burdelarzy
Pojawiła się po raz pierwszy w: Cywilizacja III
Informacje ogólne
Typ frakcji: Rodzina mafijna
Obszar Północno-wschodnia część Poznania
Aktualne relacje z innymi frakcjami
Historyczne relacje z innymi frakcjami
Dawni wrogowie:
  • rodzina Pastallo
  • rodzina Renescini
  • rodzina Vinazzini
  • Rodzina Tartallich to jedna z rodzin mafijnych w Poznaniu zajmująca część południowo-zachodnią. Zyski czerpią głównie z domów publicznych.

    Wprowadzeni w opowiadaniu Cywilizacja, lecz nie odgrywają tam większej roli.

    W 13 Adam udaje się tam, by uratować swoją siostrę Ilenę. Po drodze zabija dona mafii karabinem snajperskim.

    Tracą swoje wpływy na rzecz Vinazzinich.