Polskie pustkowia Wiki
Edit Page

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 25: Line 25:
 
Wprowadzeni w opowiadaniu ''[http://polskiepustkowia.wikia.com/wiki/Cywilizacja Cywilizacja]'', lecz nie odgrywają tam większej roli.
 
Wprowadzeni w opowiadaniu ''[http://polskiepustkowia.wikia.com/wiki/Cywilizacja Cywilizacja]'', lecz nie odgrywają tam większej roli.
   
W ''[http://polskiepustkowia.wikia.com/wiki/13_%28opowiadanie%29 13 ]''[[Adam (13)|Adam]] udaje się tam, by uratować swoją siostrę [[Ilena|Ilenę]]. Po drodze zabija dona mafii karabinem snajperskim.
+
W ''[http://polskiepustkowia.wikia.com/wiki/13_%28opowiadanie%29 13 ]''[[Adam (13)]] udaje się tam, by uratować swoją siostrę [[Ilena|Ilenę]]. Po drodze zabija dona mafii karabinem snajperskim.
   
 
Tracą swoje wpływy na rzecz [http://polskiepustkowia.wikia.com/wiki/Vinazzini Vinazzinich].
 
Tracą swoje wpływy na rzecz [http://polskiepustkowia.wikia.com/wiki/Vinazzini Vinazzinich].

Please note that all contributions to the Polskie pustkowia Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: