Polskie pustkowia Wiki
Edit Page

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
  +
<mainpage-rightcolumn-start /> {{infobox frakcja
{{Frakcja
 
 
| data = Kwiecień 2073
|typfrakcji = Rodzina mafijna
 
  +
| lider = [[Alessandro]]
|dokumentustanawiający =
 
  +
| tytuł = Don
|pierwszyprzywódca =
 
  +
| charakter = przestępcza
|tytułprzywódcy = Don
 
  +
| siedziba = [[Poznań]] (część północno-wschodnia)
|datapowstania = Kwiecień 2073
 
  +
| wojna z = <li>[[Renescini|rodziną Renescinich]]
|datafragmentacji =
 
 
<li>[[Vinazzini|rodziną Vinazzinich]]
|datareorganizacji =
 
  +
<li>[[Pastallo|rodziną Pastallich]]
|datarozwiązania = Luty-marzec 2075
 
  +
| sojusz z =
|dataprzywrócenia =
 
  +
| pierwsze = [[Cywilizacja]] III}}<mainpage-endcolumn />
|uformowanenapodstawie = Gang Burdelarzy
 
  +
|pierwszepojawienie = [[Cywilizacja#Cywilizacja 3|Cywilizacja III]]
 
|przywódca =
 
|obszar = Północno-wschodnia część [[Poznań|Poznania]]
 
|głównasiedziba =
 
|wstaniewojny =
 
|sojuszz =
 
|dawniwrogowie = <li>[[Pastallo|rodzina Pastallo]]
 
<li>[[Renescini|rodzina Renescini]]
 
<li>[[Vinazzini|rodzina Vinazzini]]
 
|dawnisojusznicy =
 
}}
 
 
'''Rodzina Tartallich '''to jedna z rodzin mafijnych w [[Poznań|Poznaniu]] zajmująca część południowo-zachodnią. Zyski czerpią głównie z domów publicznych.
 
'''Rodzina Tartallich '''to jedna z rodzin mafijnych w [[Poznań|Poznaniu]] zajmująca część południowo-zachodnią. Zyski czerpią głównie z domów publicznych.
   

Please note that all contributions to the Polskie pustkowia Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: