Polskie pustkowia Wiki
Edit Page

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 20: Line 20:
 
'''Upadli''' to elitarna grupa kierowana przez [[Zero]] i [[Abdullah Laballah|Abdullaha Laballaha]], w skład której w czasie jej istnienia wchodziło co najmniej 35 osób. Oprócz przywódców wiemy jedynie o [[Ruda (13)|Rudej]] i [[Khashm]]ie, reszta była ponoć wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach wiedzy takich jak medycyna, budownictwo, nauka, itp.
 
'''Upadli''' to elitarna grupa kierowana przez [[Zero]] i [[Abdullah Laballah|Abdullaha Laballaha]], w skład której w czasie jej istnienia wchodziło co najmniej 35 osób. Oprócz przywódców wiemy jedynie o [[Ruda (13)|Rudej]] i [[Khashm]]ie, reszta była ponoć wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach wiedzy takich jak medycyna, budownictwo, nauka, itp.
   
Postanowili przejąć kontrolę nad internetem i założyli specjalne forum, na którym zostały podane lokalizacje<br />przetrwałych bunkrów i schronów, można tam prześledzić to, co działo się przed wojną, samą wojnę jak i to, co się działo po niej. Poczynili też ruchy w kierunku ogólnoświatowego ekumenizmu i wydali książkę [[Księga Życia]]. Prawdziwym celem Zera było jednak przetrwanie wartościowych ludzi, oczyszczenie świata z ludzi bezwartościowych i zasiedlenie go nowym gatunkiem - [[Homunkulus]]em.
+
Postanowili przejąć kontrolę nad internetem i założyli specjalne forum, na którym zostały podane lokalizacje<br />przetrwałych bunkrów i schronów, można tam prześledzić to, co działo się przed wojną, samą wojnę jak i to, co się działo po niej. Poczynili też ruchy w kierunku ogólnoświatowego ekumenizmu i wydali książkę [[Księga Życia]]. Prawdziwym celem Zera było jednak przetrwanie wartościowych ludzi, oczyszczenie świata z ludzi bezwartościowych i zasiedlenie go nowym gatunkiem - [[Homunkulus|Homunkulusem]].
 
Po śmierci [[Zero]] w 2075 roku grupa pozbawiona była przywódcy. Skonfundowani działali na własną rękę przez jakiś czas, ale w 2094 w miastach zaczęli się pojawiać tajemniczy misjonarze, którzy pomagają najbiedniejszym i ciężko chorym. Mówią o sobie, że są [http://polskiepustkowia.wikia.com/wiki/Upadli Upadłymi] i muszą odpokutować swoje grzechy. Czy to faktyczny żal za wszystko, co Zero i jego podwładni robili kilkadziesiąt lat wcześniej, czy to może nowa gra w jego stylu?
 
   
 
Na albumie [[13 (album)|13]] poświęcone są im utwory ''Fallen 33'' i ''Fallen 33 II''.
 
Na albumie [[13 (album)|13]] poświęcone są im utwory ''Fallen 33'' i ''Fallen 33 II''.

Please note that all contributions to the Polskie pustkowia Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: