FANDOM


Uspolak to określenie osoby, posiadającej podwójne obywatelstwo, polskie i amerykańskie. Termin ukuto w 2035 roku, kiedy miejsce miał drugi napływ ludności amerykańskiej do Polski. Najczęściej uspolakiem była osoba narodowości amerykańskiej, która otrzymała obywatelstwo polskie. Nadawanie z urzędu obywatelstwa polskiego zostało przez społeczeństwo negatywnie odebrane.

Znani uspolacyEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.